1989 Blue Hole Canoe Series

1989 Blue Hole Canoe MGB-Kingfisher
1989 Blue Hole Canoe Prowler
1989 Blue Hole Canoe Starburst
1989 Blue Hole Canoe Sunburst
1989 Blue Hole Canoe Whitewater

1989 Blue Hole Canoe Other Models...