1978 Boston Whaler Series

1978 Boston Whaler Harpoon
1978 Boston Whaler Montauk
1978 Boston Whaler Newport
1978 Boston Whaler Outrage
1978 Boston Whaler Revenge
1978 Boston Whaler Sport
1978 Boston Whaler Squall
1978 Boston Whaler Standard
1978 Boston Whaler Striper
1978 Boston Whaler Tender