1979 Boston Whaler Series

1979 Boston Whaler Harpoon
1979 Boston Whaler Montauk
1979 Boston Whaler Newport
1979 Boston Whaler Outrage
1979 Boston Whaler Revenge
1979 Boston Whaler Sport
1979 Boston Whaler Squall
1979 Boston Whaler Standard
1979 Boston Whaler Striper
1979 Boston Whaler Tender