2002 Hobie Cat Boats Series

2002 Hobie Cat Boats Club Wave
2002 Hobie Cat Boats Getaway
2002 Hobie Cat Boats Miracle
2002 Hobie Cat Boats SE
2002 Hobie Cat Boats SX
2002 Hobie Cat Boats Sport Cat
2002 Hobie Cat Boats Sport Cruiser
2002 Hobie Cat Boats Trifoiler
2002 Hobie Cat Boats Wave