1976 Omega (California) Series

1976 Omega (California) Bubble Deck
1976 Omega (California) Day Cruiser Jet
1976 Omega (California) Executive
1976 Omega (California) Mini Cruiser
1976 Omega (California) Mini Cruiser Jet
1976 Omega (California) Ski Jet
1976 Omega (California) Sportsman