1971 P.I.T. Series

1971 P.I.T. Cougar Mark
1971 P.I.T. Flying Scot
1971 P.I.T. Picnic
1971 P.I.T. Rhodes
1971 P.I.T. Snipe