1972 P.I.T. Series

1972 P.I.T. Cougar Mark
1972 P.I.T. Flying Scot
1972 P.I.T. Picnic
1972 P.I.T. Rhodes
1972 P.I.T. Snipe